Giới thiệu về New Era:

+ Ra đời năm 2019

+ Tầm nhìn: Trở thành biểu tượng niềm tin về sản phẩm chăm sóc và phục hồi sức khoẻ phục vụ cuộc sống con người.

+ Sứ mệnh: Chúng ta đang bước vào thập kỷ mới với đầy mối nguy về dịch bệnh đang đe dọa. Để phòng tránh được bệnh tật, con người chỉ có thể nâng cao sức khỏe và khả năng miễn dịch cho mình.

Với sứ mệnh đem lại sức khỏe toàn diện cho mọi người, công ty New Era hân hạnh giới thiệu các thiết bị chăm sóc sức khỏe mới, kết hợp tinh hoa y học cổ truyền và khoa học công nghệ tiên tiến.